མི་ཁྲི་ཕྲག་གིས་མིག་ཆུ་གཏོར་སོང་། བརྙན་བསྡུས།

 

མི་སེམས་འགུལ་བའི་གཏམ་བཤད།

上万人看了都哭了,为了自己和孩子看完它!

无意间看到这篇日志,短短的17分钟的视频,我是流着泪看完的。希望我的朋友们都能把这篇文章转到你的空间里,与你的孩子一起看。希望您看完以后,对您的父母说上一句:我爱你,爸爸!我爱你,妈妈!你们辛苦了!

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།  སྤེལ་དུས། 2013/9/13 བལྟ་ཀློག (12576)