བོད་རིགས་ཀྱི་གཏམ་དཔེ། ༼ ཇ།༽

              ༼ ཇ། ༽

ཇ་བསྐོལ་ན་ཟངས་མ་ཁག་ཁག་རེད།

མེ་བཏང་ན་དུད་ཁུང་ཁག་ཁག་རེད།


འཇུ་ན་སྨན་ཡིན།

མ་འཇུ་ན་དུག་ཡིན།


ལྗིད་པོ་རྒྱབ་ཀྱིས་མ་འདྲོངས་པ་དང་།

རལ་པོ་ལྷན་པས་མ་ཁེབས་པ།

                                    སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་་།    སྡུད་སྒྲིག་མཁན།  སྐལ་བཟང་དོན་འགྲུབ། 


རྩོམ་སྒྲིག་པ།  གསང་བདག  སྤེལ་དུས། 2014/10/16 བལྟ་ཀློག (5089)