བོད་ཀྱི་གཞས་ཚོགས་གཡུ་འབྲུག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་སྙན་མོ། ༼ རླུང་བུ་འཁྱམ་པོ། ༽

 

རླུང་བུ་འཁྱམ་པོ།

ཚིག   རྨོག་རུ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།

དབྱངས།  གཡུ་འབྲུག་ཚན་སྡེབ།

གཞས་པ།   གཡུ་འབྲུག་ཚན་སྡེབ།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།  མགར་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།  སྤེལ་དུས། 2016/11/20 བལྟ་ཀློག (3887)