༄༅། །བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2019 ལོའི་ཟླ 4 ཚེས 21 རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།»སྒྱུ་རྩལ།»རི་མོ།
རྩོམ་ཡིག་གསར་བ།
ཁ་བ་འབབ་པ་འདི་སྟེས་དབང་ཞིག་མ་རེད།
ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་དཔེ་རྙིང་འགའི་དཀར་ཆག
དམེ་རྒྱལ་བོའི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།
རྔ་བའི་རྨེའུ་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་དང་རུས་ཁུངས་ལ་དཔྱད་པ།
ཇོ་དར་སོགས་ལ་རབ་གནས་མདོར་བསྡུས།
ཇོ་དར་འཐེན་ཚུལ།
ཇོ་དར་གྱི་ཕན་ཡོན་ཕྱོགས་བསྡུས།
རང་རིག་ལ་དཔྱད་པ། དུང་དཀར་རཏྣ།
དབྱངས་གསར་བའི་སྡེ་ལ་ཕུལ་བའི་ཤིས་ཚིག་འགའ།
བོང་བུའི་བསྟན་བཅོས།
རྩོམ་ཡིག་ལེ་ཚན།
འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར།
རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།
བོད་ནང་གསར་འགྱུར།
དེབ་གསར་འོས་སྦྱོར།
སྙན་རྩོམ།
དཔྱད་རྩོམ།
འབོལ་རྩོམ།
རང་མོས།
འཛམ་གླིང་ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་རིམ།

རི་མོ།


སྤེལ་དུས: 2017/5/17
ཁབ་གཙགས་རི་མོའི་བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས།
ཁབ་གཙགས་རི་མོའི་བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས།
སྤེལ་དུས: 2013/10/13
པར་ལེན་པ་གཅོད་པ་སྐྱབས་ཀྱི་འདྲ་པར་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།
པར་ལེན་པ་གཅོད་པ་སྐྱབས་ཀྱི་འདྲ་པར་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།
སྤེལ་དུས: 2013/8/5
ཕྱི་སྡོད་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་སྐྱིད་ཀྱི་རི་མོ་བདམས་བཀོད།༼༢༽
ཕྱི་སྡོད་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་སྐྱིད་ཀྱི་རི་མོ་བདམས་བཀོད།༼༢༽
སྤེལ་དུས: 2013/6/23
ཕྱི་སྡོད་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་སྐྱིད་ཀྱི་རི་མོ་བདམས་བཀོད། ༼༡༽
ཕྱི་སྡོད་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་སྐྱིད་ཀྱི་རི་མོ་བདམས་བཀོད།༼༡༽
སྤེལ་དུས: 2013/6/23
ཟུར་ཟའི་རི་མོ་ཁག་ཅིག༼༥༽


སྤེལ་དུས: 2013/6/19
ཟུར་ཟའི་རི་མོ་ཁག་ཅིག༼༤༽
ཟུར་ཟའི་རི་མོ་ཁག་ཅིག༼༤༽
སྤེལ་དུས: 2013/6/19
ཟུར་ཟའི་རི་མོ་ཁག་ཅིག༼༣༽
ཟུར་ཟའི་རི་མོ་ཁག་ཅིག༼༣༽
སྤེལ་དུས: 2013/6/19
ཟུར་ཟའི་རི་མོ་ཁག་ཅིག༼༢༽
ཟུར་ཟའི་རི་མོ་ཁག་ཅིག༼༢༽
སྤེལ་དུས: 2013/6/19
ཟུར་ཟའི་རི་མོ་ཁག་ཅིག༼༡༽
ཟུར་ཟའི་རི་མོ་ཁག་ཅིག
སྤེལ་དུས: 2013/6/19

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 10 )ཡོད།               པར་ངོས 1/1 པར་ཡོད།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
13946919
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  15283703999 13909418876 QQ:516617821    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
网站备案号:蜀ICP备13002975号