༄༅། །བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2019 ལོའི་ཟླ 12 ཚེས 6 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།»དཔལ་འབྱོར།»ཚོང་ལས་འོས་སྦྱོར།
བརྩམས་ཆོས་འཚོལ་ཞིབ།
བརྩམས་ཆོས་ཁ་བྱང་གིས་འཚོལ།
བརྩམས་ཆོས་གསར་བ།
གྲྭ་བཙུན་སྙན་ངག་པའི་སྡེ་"ཕོ་བྲང་དམར་པོ"་ཚང་གི་ལྷུག་རྩོམ་སྙན་ངག
བླ་བྲང་ཡབ“རྒྱལ་པོའི”སྐུ་ཚེའི་མཛད་རིམ་ལ་དཔྱད་པ།
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་མཆོག་གིས་ཞོན་ཧྭ་རྫོང་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ནས་གནང་བའི་གསུང་བཤད།
ལྷུག་རྩོམ།
ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་བཞེངས་བའི་དགོན་སེར་ནུབ་མར་མཇལ་བའི་ཟིན་བྲིས། དགྲ་ཟོར།
པེ་ཅིན་གྱི་དགའ་ལྡན་བྱིན་ཆགས་གླིང་དུ་ཕྱིན་པའི་ཟིན་བྲིས། དགྲ་ཟོར།
ཟ་མ་ཏོག་བོད་ཟས་ཁང་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
བསམ་གཟས་ནས། ཁྱོད་ལ་བཤད་པ་ཡིན།
ཚངས་སྲས་ཕྱག་གི་རྒྱུད་མངས།
སྟོན་དཀྱིལ་གྱི་སྙན་ངག

ཚོང་ལས་འོས་སྦྱོར།


འཛམ་ཐང་གི་མགར་སྟོང་བཙན་ཐབ་ཚང་འོས་སྦྱོར།
མགར་སྟོང་བཙན་ཐབ་ཚང་གིས་ཁྱེད་ཉིད་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
སྤེལ་དུས: 2017/1/20
གསེར་གྱིས་འཐག་པའི་ཁ​་བཏགས།
གསེར་གྱིས་འཐག་པའི་ཁ​་བཏགས།
སྤེལ་དུས: 2016/10/24
སྤེལ་དུས: 2016/10/3
དར་དཀར་པོའི་བོད་ཟས་ཁང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
དར་དཀར་པོའི་བོད་ཟས་ཁང་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
སྤེལ་དུས: 2016/6/15
རྟ་མཆོག་རླུང་རྟ་འོས་སྦྱོར།
རྟ་མཆོག་རླུང་རྟ།
སྤེལ་དུས: 2016/5/22
ཁྲིན་ཏུའུ་སྐྱ་རེངས་གློག་རིས་སྒྱུ་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཚད་ཡོད་སྤྱི་གཉེར་ཁང་སྒོ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་བསྡུས།
ཁྲིན་ཏུའུ་སྐྱ་རེངས་གློག་རིས་སྒྱུ་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཚད་ཡོད་སྤྱི་གཉེར་ཁང་སྒོ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་བསྡུས།
སྤེལ་དུས: 2016/4/8
མགར་སྟོང་བཙན་མགྲོན་བྲང་གིས་ཁྱེད་ཉིད་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
མགར་སྟོང་བཙན་མགྲོན་བྲང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ།
སྤེལ་དུས: 2015/12/3
མཚན་མོ་དཀར་པོ་ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུས།
མཚན་མོ་དཀར་པོ་ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུས།
སྤེལ་དུས: 2015/5/7
ཀན་ལྷོའི་སོའུ་པཱ་མགྲོན་མཁར་༼གཙོད་དར་འཕེལ་དཔལ་འཛོམས་ནོར་མཛོད།༽
ཀན་ལྷོའི་སོའུ་པཱ་མགྲོན་མཁར་༼གཙོད་དར་འཕེལ་དཔལ་འཛོམས་ནོར་མཛོད།༽
སྤེལ་དུས: 2015/4/16
རྟ་མཆོག་རླུང་རྟ་ཆེད་འཚོང་ཁང་ངོ་སྤྲོད།
ཁེ་ལས་ངོ་སྤྲོད།
སྤེལ་དུས: 2014/3/28

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 11 )ཡོད།               པར་ངོས 1/2 པར་ཡོད།  འོག་མ།  པར་ངོས་ཐ་མ།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
15782386
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  15283703999 13909418876 QQ:516617821    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
网站备案号:蜀ICP备13002975号