༄༅། །བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2020 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 25 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།»དམངས་སྲོལ།»གནའ་གཏམ་དང་སྒྲུང་།
འདིར་ཟུར་བྱང་མེད།

གནའ་གཏམ་དང་སྒྲུང་།


ཐང་ལུང་སྡེ་བ།
ཐང་ལུང་སྡེ་བ།
སྤེལ་དུས: 2014/3/28
རྨོག་རིའི་འགོ་བ།
རྨོག་རིའི་འགོ་བ།
སྤེལ་དུས: 2014/3/27
དམར་པོ་ཤ་ཡི་ཆགས་རབས་བཤད་པ།
དམར་པོ་ཤ་ཡི་ཆགས་རབས་བཤད་པ།
སྤེལ་དུས: 2014/3/26
སྔོན་མོ་ནས་ཀྱི་ཆགས་རབས་བཤད་པ།
སྔོན་མོ་ནས་ཀྱི་ཆགས་རབས་བཤད་པ།
སྤེལ་དུས: 2014/3/25
དཀར་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཆགས་རབས་བཤད་པ།
དཀར་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཆགས་རབས་བཤད་པ།
སྤེལ་དུས: 2014/3/24
སྲིད་པའི་ཆགས་རབས་བཤད་པ།
སྲིད་པའི་ཆགས་རབས་བཤད་པ།
སྤེལ་དུས: 2014/3/21
གཅོད་པ་གསུམ་གྱིས་གནོད་སྦྱིན་མོ་ཞིག་བཏུལ་བའི་སྒྲུང་།
གཅོད་པ་གསུམ་གྱིས་གནོད་སྦྱིན་མོ་ཞིག་བཏུལ་བའི་སྒྲུང་།
སྤེལ་དུས: 2013/9/22
རྐུན་མའི་མགོ་ལ་བལ་ཞིག
རྐུན་མའི་མགོ་ལ་བལ་ཞིག
སྤེལ་དུས: 2013/7/26
རླུང་རྟའི་དར་ལུང་།
རླུང་རྟའི་དར་ལུང་།
སྤེལ་དུས: 2013/7/24
ཀོ་བ་མཉེད་མཁན་དང་རྔ་རྡུང་མཁན།
ཀོ་བ་མཉེད་མཁན་དང་རྔ་རྡུང་མཁན།
སྤེལ་དུས: 2013/7/24

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 25 )ཡོད།               པར་ངོས་ཐོག་མ།  གོང་མ།  པར་ངོས 2/3 པར་ཡོད།  འོག་མ།  པར་ངོས་ཐ་མ།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
20332850
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  15283703999    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
蜀ICP备13002975号