༄༅། །བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2020 ལོའི་ཟླ 2 ཚེས 24 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།»གཙོ་ངོས།»ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།
འདིར་ཟུར་བྱང་མེད།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།


རྨ་ཆུ་རྫོང་ཀུན་ཕན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་མཐུན་ཚོགས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
 རྨ་ཆུ་རྫོང་ཀུན་ཕན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་མཐུན་ཚོགས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
སྤེལ་དུས: 2013/7/20
བཟོ་ལས་འབགས་བསླད་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་པ།
བཟོ་ལས་འབགས་བསླད་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་པ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/7
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས། ༼ ཟུར་བཀོད།
མཇུག་མཐའི་ཡུལ་ལྗོངས་གཙང་མའི་རེ་འབོད་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་གཤོག་སྒྲ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས།༼ ལེའུ་བཞི་བ།
མཇུག་མཐའི་ཡུལ་ལྗོངས་གཙང་མའི་རེ་འབོད་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་གཤོག་སྒྲ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས། ༼ ལེའུ་གསུམ་པ།
མཇུག་མཐའི་ཡུལ་ལྗོངས་གཙང་མའི་རེ་འབོད་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་གཤོག་སྒྲ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས།༼ ལེའུ་གཉིས་པ།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས། ༼ ལེའུ་དང་བོ།
མཇུག་མཐའི་ཡུལ་ལྗོངས་གཙང་མའི་རེ་འབོད་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་གཤོག་སྒྲ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས། ༼ མགོ་བརྗོད།
མཇུག་མཐའི་ཡུལ་ལྗོངས་གཙང་མའི་རེ་འབོད་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་གཤོག་སྒྲ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
སྤེལ་དུས: 2013/5/31
སྤེལ་དུས: 2013/5/28

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 22 )ཡོད།               པར་ངོས་ཐོག་མ།  གོང་མ།  པར་ངོས 2/3 པར་ཡོད།  འོག་མ།  པར་ངོས་ཐ་མ།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
16915268
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  15283703999    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
蜀ICP备13002975号