༄༅། །བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2019 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 20 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།»གཙོ་ངོས།»ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།
ནང་དོན་འཚོལ་ཞིབ།
བརྩམས་ཆོས་ཁ་བྱང་གིས་འཚོལ།
རྩོམ་ཡིག་ལེ་ཚན།
འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར།
རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།
བོད་ནང་གསར་འགྱུར།
དེབ་གསར་འོས་སྦྱོར།
སྙན་རྩོམ།
དཔྱད་རྩོམ།
འབོལ་རྩོམ།
རང་མོས།
འཛམ་གླིང་ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་རིམ།
ཕབ་ལེན་ལེ་ཚན།
ནང་བསྟན།
རྩོམ་རིག
བརྡ་སྤྲོད།
རོལ་དབྱངས་ལེ་ཚན།
རོལ་དབྱངས།
དཔེ་ཁྲིད།
དམངས་གླུ།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།


རྨ་ཆུ་རྫོང་ཀུན་ཕན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་མཐུན་ཚོགས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
 རྨ་ཆུ་རྫོང་ཀུན་ཕན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་མཐུན་ཚོགས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
སྤེལ་དུས: 2013/7/20
བཟོ་ལས་འབགས་བསླད་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་པ།
བཟོ་ལས་འབགས་བསླད་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་པ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/7
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས། ༼ ཟུར་བཀོད།
མཇུག་མཐའི་ཡུལ་ལྗོངས་གཙང་མའི་རེ་འབོད་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་གཤོག་སྒྲ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས།༼ ལེའུ་བཞི་བ།
མཇུག་མཐའི་ཡུལ་ལྗོངས་གཙང་མའི་རེ་འབོད་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་གཤོག་སྒྲ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས། ༼ ལེའུ་གསུམ་པ།
མཇུག་མཐའི་ཡུལ་ལྗོངས་གཙང་མའི་རེ་འབོད་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་གཤོག་སྒྲ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས།༼ ལེའུ་གཉིས་པ།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས། ༼ ལེའུ་དང་བོ།
མཇུག་མཐའི་ཡུལ་ལྗོངས་གཙང་མའི་རེ་འབོད་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་གཤོག་སྒྲ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་ཤེས། ༼ མགོ་བརྗོད།
མཇུག་མཐའི་ཡུལ་ལྗོངས་གཙང་མའི་རེ་འབོད་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་གཤོག་སྒྲ།
སྤེལ་དུས: 2013/7/4
སྤེལ་དུས: 2013/5/31
སྤེལ་དུས: 2013/5/28

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 22 )ཡོད།               པར་ངོས་ཐོག་མ།  གོང་མ།  པར་ངོས 2/3 པར་ཡོད།  འོག་མ།  པར་ངོས་ཐ་མ།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
15119578
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  15283703999 13909418876 QQ:516617821    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
网站备案号:蜀ICP备13002975号