༄༅། །བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2020 ལོའི་ཟླ 2 ཚེས 24 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།»གཙོ་ངོས།»ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།
འདིར་ཟུར་བྱང་མེད།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ།


ངའི་ཁོར་ཡུག་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐོར་མདོ་ཙམ་བཤད་པ།
ངའི་ཁོར་ཡུག་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐོར་མདོ་ཙམ་བཤད་པ།
སྤེལ་དུས: 2013/3/16
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་རང་དོན་ཡིན།
ཀགལ་ལ་ལ་གལ་ལ་གལཞ་ལཞ་
སྤེལ་དུས: 2013/2/13

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 22 )ཡོད།               པར་ངོས་ཐོག་མ།  གོང་མ།  པར་ངོས 3/3 པར་ཡོད།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
16915751
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  15283703999    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
蜀ICP备13002975号