༄༅། །བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2021 ལོའི་ཟླ 10 ཚེས 19 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།»བརྩམས་ཆོས་འཚོལ་ཞིབ་པར་ངོས།
   
བརྩམས་ཆོས་འཚོལ་ཞིབ།  
འཚོལ་ཞིབ་འཇུག་འབྲས།
ཁྱེད་ཀྱིས་བརྩམས་ཆོས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཚེ། བརྩམས་ཆོས་ཁ་བྱང་ཁ་སྐོང་ལེགས་པར་གནང་རོགས།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
26604033
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  15283703999    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
蜀ICP备13002975号-1