སུམ་ཅུ་བའི་རྣམ་བཤད་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་།
  ༄༅། །བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2019 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 22 རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།» གཙོ་ངོས།» བརྡ་སྤྲོད། »སུམ་ཅུ་བའི་རྣམ་བཤད་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་།
འཕྲུལ་དེབ་གསར་བ།
སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།
ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་བཤད་མདོར་བསྡུས།
ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད། སྟོད་ཆ།
ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད། སྨད་ཆ།
ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ།
ཐང་གི་སྙན་ངག་སུམ་བརྒྱ་བ།
བརྡ་སྤྲོད་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡིག
བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེའི་བང་མཛོད།༼ འབར་ཞུན་འཕྲུལ་དེབ།
མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོའི་ལི་ཐོ།
དབུ་མའི་སྐོར།
འཕྲུལ་དེབ་ལེ་ཚན།
ནང་བསྟན།
རྩོམ་རིག
བརྡ་སྤྲོད།
སུམ་ཅུ་བའི་རྣམ་བཤད་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་།
ཡིག་ཆའི་རིགས :  epub
རྩོམ་སྒྲིག་པ :  ཁྰ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཆེ་ཆུང :  340 KB
སྤེལ་དུས : 2014/9/29
ཕབ་གྲངས :
920

ལྟ་ཀློག : 3016
སུམ་ཅུ་བའི་རྣམ་བཤད་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་།
དྲྭ་ཚིགས་གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 0 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན།
བཤེར་གྲངས།
oldr བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས། ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་། ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་། ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།    
མིག་སྔར་འདི་རུ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་མ་བྱུང་།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
15138604
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  15283703999 13909418876 QQ:516617821    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
网站备案号:蜀ICP备13002975号