ནག་ཆུའི་སྦྲ་ཆེན་རྫོང་གི་མགར་རུས་མཉམ་འཛོམས་ཤིག
  草原梦想欢迎你! དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2024 ལོའི་ཟླ 4 ཚེས 19 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།» རུས་རྒྱུད།» རུས་མགར་ཚང་གི་བྱ་བཞག »ནག་ཆུའི་སྦྲ་ཆེན་རྫོང་གི་མགར་རུས་མཉམ་འཛོམས་ཤིག
ནག་ཆུའི་སྦྲ་ཆེན་རྫོང་གི་མགར་རུས་མཉམ་འཛོམས་ཤིག
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། སྤེལ་དུས། 2015/2/11ལྟ་ཀློག (32869)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།

     སྤྱི་ལོ2014ལོའི་སྤྱི་ཟླ་8པའི་ཚེས་5ཉིན།བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ་སྦྲ་ཆེན་རྫོང་གི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་མགར་རུས་ཉེ་འབྲེལ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་དབྱར་དུས་སུ་རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་ཕྱིར་རིམ་གྲོ་གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཆོ་ག་རྣམ་རྒྱལ་གཡང་སྒྲུབ་དང་ལྷ་གསོལ་ལ་སོགས་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར་ཁ་ཤས།

ནག་ཆུའི་སྦྲ་ཆེན་རྫོང་གི་མགར་རུས་མཉམ་འཛོམས་ཤིག

      ནང་གི་ཚུགས་ཐུབ་ཅིང་ཕྱི་ཡི་དགྲ་གནོན་པའི་བཙན་པོའི་དཔུང་གྲོགས་མགར་རུས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་མི་རིགས་སློབ་གསོའི་དགེ་ལས་བྱ་བཞག་མང་བོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། མགར་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 1 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན།
བཤེར་གྲངས།
pmfs བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས། ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་། ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་། ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།    
 སྤེལ་མཁན: དུས་མེ། སྤེལ་དུས:2015/2/11
མི་ཡུལ་ན་བྱ་བ་ཧ་ཅང་མང་མོད། དོན་ངོ་མ་ཁ་དོན་མཚུངས་དགོས་པ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་བྱ་བ་མེད་མི་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་ཡོད།
  པར་ངོས 1/1 པར་ཡོད།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
41134205
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  草原梦想15283703999    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
蜀ICP备13002975号-1